Overfladebehandling

Overfladebehandling

Overfladebehandling af både stålskorstene, betonskorstene og murede skorstene

Danton A/S har flere gange i forbindelse med renovering af skorstene foretaget en overfladebehandling af både stålskorstene, betonskorstene og murede skorstene, hvilket er med til at forlænge levetiden.

En sådan overfladebehandling kan foretages i én farve efter ønske – eller efterfølges af en overmaling i flere farver eller udsmykket med logo eller anden kunst.

Overfladebehandlingen kan – hvis den udføres korrekt – beskytte de underliggende overflader i mange år. Der findes eksempler på overfladebehandling udført i toppen af kappen på skorstene, som har holdt i min. 20 år uden vedligeholdelse.

Danton A/S har flere gange været med til at udsmykke skorstene efter skitser fra en kunstner udført efter kundens ønske eller med firmalogo, hvorved man lige pludselig får en gratis “reklamesøjle”. Mange skorstene er blevet malet i en eller flere farver, således at de falder bedre ind i området

– bl.a. når skorstene beliggende midt i tæt bebyggede områder eller ved stærkt trafikerede veje. Hver gang har det påkaldt sig stor opmærksomhed og medført mange positive reaktioner.