Betonskorstene reference

Betonskorstene

Verdo Randers kraftvarmeværk: Udskiftning af 600 m2 tærede facadeplader på højdebeholderhus i ca. 60 – 70 mtrs højde på 130m høj betonskorsten , samt overfladebehandling af div. stålkonstruktioner i forbindelse hermed.
Endvidere overfladebehandling af de øverste ca. 25m af skorstenen.

Sønderjyllands Højspændingsværk: Demontage af 600 tons tung buksestykke i bund af 180m høj betonskorsten.

Maxit: Projekt, forhøjelse med 15m af 50m høj betonskorsten incl. opstramning heraf, samt isætning af isoleret rust og syrefast kerne ø 2,5m. Dertil forudgående nedbrydning af Isokern, rep. af indvendig og udvendig betonkappe med sprøjtebeton.
Arbejdet foregik delvis i værkets sommerferie, så driften ikke var standset ud over ferien.

Varme Aarhus Central Bjørnholms Alle: Levering og montering af 5 stålkerner og kanaler for betonskorsten, samt efterfølgende levering og montage af 5 stk. 10m lange lyddæmpere. Forinden var der udført nedbrydning af muret kerne og kanaler, betonrenovering heraf, samt overfladebehandling.
I forbindelse med renoveringen opførte vi et oliehus i beton, samt fjernede alt oliespild og forurening.

Varme Aarhus Central Tværmarksvej: Ophæng af de 4 eks. stålkerner, lev. og montering af 2 nye buksestykker herunder, samt levering og montering af cigarlyddæmpere i top samt ” fløjte” lyddæmpere i kanaler. I forbindelse med ovenstående betonrenoverede vi skorstenen udv. og overfladebehandlede denne.

Varme Aarhus Central Jens Juelsvej: Levering og montering af ny isoleret kerne i 60m høj betonskorsten. Forinden demonterede vi eks. stålkerne, samt betonrenoverede skorstenen udv. og overfladebehandlede denne.

Hofor, Central Brydes Alle: Levering og montering af ny rust og syrefast kerne i 80m høj betonskorsten. Forinden nedbrød vi den eks. murede kerne, fjernede ca. 10 tons teknisk teleudstyr, samt betonrenoverede og overfladebehandlede skorstenen udvendigt.

Ørsted Asnæsværket: Montering af Ø 3,5m glasfiberkerne i 150m høj betonskorsten, samt ny indføring / kanal hertil. Montagen foregik ved ophejsning nedefra med speciel løfteudstyr. Det samlede løft var på 65 tons. Forinden nedbrød vi den eks. murede ø4,8m kerne delvis, og skar div. huller i skorstenen til den nye kerne. Efterfølgende sandblæste / højtryksrensede vi skorstenen udv. samt malede den. Skorstenen var udvendig i top Ø 15m, omkreds 47m, samt i bund 22m, i alt ca. 7500 m2.

Brøndby Fjernvarme: Montering af rust- og syrefast top på eks. 120m høj betonskorsten. Arbejdet var tænkt udført med helikopter, men umiddelbart forinden valgte ejeren at nedlægge helikopter afdelingen, så vi måtte i stedet tilrigge et hejs på toppen og trække den nye top op i stille vejr.