Danton i dag

Danton i dag

Danton A/S arbejdsopgaver vedr. industriskorstene, siloer, villaskorstene gennem 80 år

Danton A/S har eksisteret i mere end 80 år og varetager alle former for arbejdsopgaver vedr. industriskorstene, siloer, villaskorstene m.v. Vores arbejdsområde er Danmark og Norden i øvrigt.

Vi er blevet kvalificeret i både Achilles og Sellihca , hvilket gør os certificeret til at arbejde på raffinaderier og kraftværker m.v.

Vi beskæftiger ca. 8 faste medarbejdere, hvoraf de fleste har flere års erfaring inden for de forskellige arbejdsopgaver. De er alle meget motiverede og engagerede i deres arbejde og udfører enhver opgave med største omhyggelighed. Herudover ansætter firmaet løbende “løsarbejdere” efter behov. Disse bliver aldrig sendt ud alene men kommer altid sammen med nogle af vores erfarne folk.

Firmaet har 3 hovedprioriteringer ved udførsel af de mange forskellige arbejdsopgaver:

  1. Sikkerhed – medarbejder/arbejdsplads/omgivelser.
  2. Arbejdsmiljø.
  3. Kvalitet.

For at leve op til disse krav arbejder vores medarbejdere udelukkende på timeløn, således at der ikke økonomisk er en gevinst at hente ved at “slække” på sikkerheden og kvaliteten.

Vi sender løbende vores medarbejdere på relevante kurser inden for sikkerhed, svejsning, beton, maling m.v. for hele tiden at være ajourført med nye regler/teknikker m.v.

Vi råder over noget af det mest moderne og funktionelle udstyr på markedet og sørger hele tiden for at holde det ajour m.h.t. godkendelser, vedligeholdelse og årlige eftersyn m.v., ligesom vi har et tæt samarbejde med en rådgivende ingeniør og Arbejdstilsynet omkring de individuelle stilladsopbygninger.

Danton A/S kommer, når De kalder og giver gerne et uforpligtende tilbud eller rådgivning på den ønskede arbejdsopgave – og ingen opgave er for lille eller for stor for os.