Montageopgaver

Montage og vedligeholdelsesopgaver

Danton A/S udfører alle former for montage-/demontagearbejder i alle højder som f.eks. antennemontage, stålkonstruktioner m.v.

Vi har bl.a. udført følgende opgaver:

Hadsundbroen:
Montering af 16m lang flytbar platform for eftersyn og vedligehold af underside på broklappen. Monteringen af platformen og brugen deraf foregik, og foregår stadig, uden at trafikken forstyrres.

Esbjerg forbrænding:
Levering og montering af Ø 4,5m rund platform for maling af 100m høj skorsten udvendig.

Verdo Randers kraftvarmeværk:
Udskiftning af 600 m2 tærede facadeplader på højdebeholderhus i ca. 60 – 70 mtrs højde på 130m høj betonskorsten , samt overfladebehandling af div. stålkonstruktioner i forbindelse hermed.
Endvidere overfladebehandling af de øverste ca. 25m af skorstenen.

Maxit:
Projekt, forhøjelse med 15m af 50m høj betonskorsten incl. opstramning heraf, samt isætning af isoleret rust og syrefast kerne ø 2,5m. Dertil forudgående nedbrydning af Isokern, rep. af indvendig og udvendig betonkappe med sprøjtebeton.
Arbejdet foregik delvis i værkets sommerferie, så driften ikke var standset ud over ferien.

Varme Aarhus Central Bjørnholms Alle:
Levering og montering af 5 stålkerner og kanaler for betonskorsten, samt efterfølgende levering og montage af 5 stk. 10m lange lyddæmpere. Forinden var der udført nedbrydning af muret kerne og kanaler, betonrenovering heraf, samt overfladebehandling.
I forbindelse med renoveringen opførte vi et oliehus i beton, samt fjernede alt oliespild og forurening.

Varme Aarhus Central Tværmarksvej:
Ophæng af de 4 eks. stålkerner, lev. og montering af 2 nye buksestykker herunder, samt levering og montering af cigarlyddæmpere i top samt ” fløjte” lyddæmpere i kanaler. I forbindelse med ovenstående betonrenoverede vi skorstenen udv. og overfladebehandlede denne.

Varme Aarhus Central Jens Juelsvej:
Levering og montering af ny isoleret kerne i 60m høj betonskorsten. Forinden demonterede vi eks. stålkerne, samt betonrenoverede skorstenen udv. og overfladebehandlede denne.

Viken Fjernvarme Oslo:
Ideforslag, udskiftning af 64 stk. ø 30 mm tærede ankerbolte for stålskorsten, betonrenovering af skorstensfundament med sprøjtebeton, samt udskiftning af tæret armering.

Maribo Varmeværk:
Eftersyn af 65m høj muret skorsten med 3 Isokern, og advarede om at kernerne kunne styrte sammen m.m. Kernerne styrtede sammen godt et halv år efter. vi blev tilkaldt og tømte skorstenen hurtigt så driften kunne fortsætte midlertidigt. Vi gennemgik derefter skorstenens konstruktion og fandt alvorlige fejl i denne. Vi nedbrød derefter de øverste 20m, og leverede og monterede 2 stk. glasfiberkerner. Skorstenen opfyldte herefter de nyeste normer.

Haslev fjernvarme:
Eftersyn af ca. 30m høj muret skorsten og advarede om dens konstruktion. Efterberegning blev foretaget, og opspænding af skorstenen indvendig, samt ommuring af de øverste ca. 7m i 3 sektioner blev udført.

Hofor, Central Brydes Alle:
Levering og montering af ny rust og syrefast kerne i 80m høj betonskorsten. Forinden nedbrød vi den eks. murede kerne, fjernede ca. 10 tons teknisk teleudstyr, samt betonrenoverede og overfladebehandlede skorstenen udvendigt.

Sønderborg fjernvarme:
Levering og montering af rust og syrefast kerne i 50m høj muret skorsten. Forinden nedbrød vi den eks. murede kerne, samt ommurede ca. 15 mtr af skorstenskappen.

Grenå fjernvarme:
Levering og montering af 3 rust- og syrefaste kerner i 40m høj muret skorsten. Efterfølgende ommuring i sektioner af de øverste ca. 15m.

Ørsted Asnæsværket:
Montering af Ø 3,5m glasfiberkerne i 150m høj betonskorsten, samt ny indføring / kanal hertil. Montagen foregik ved ophejsning nedefra med speciel løfteudstyr. Det samlede løft var på 65 tons.
Forinden nedbrød vi den eks. murede ø4,8m kerne delvis, og skar div. huller i skorstenen til den nye kerne.
Efterfølgende sandblæste / højtryksrensede vi skorstenen udv. samt malede den. Skorstenen var udvendig i top Ø 15m, omkreds 47m, samt i bund 22m, i alt ca. 7500 m2.

Brøndby Fjernvarme:
Montering af rust- og syrefast top på eks. 120m høj skorsten. Arbejdet var tænkt udført med helikopter, men umiddelbart forinden valgte ejeren at nedlægge helikopter afdelingen, så vi måtte i stedet tilrigge et hejs på toppen og trække den nye top op i stille vejr.

Nykøbning Falster Fjv.:
Iboring af ankre i eks. 2 fundamenter for 2 nye 60m høje stålskorstene. Forinden fandt vi alvorlige og farlige fejl i rådgiverens udbudsmateriale, som arbejdet efterfølgende blev tilrettet efter.
Iboring af ankre for 50m høj stålskorsten i eks. fundament. Forinden nedbrydning af 50m høj betonskorsten.

Flensborg Fjernvarme Tyskland:
Iboring af 64 ankerbolte i eks. fundament for ny stålskorsten samt forstærkning heraf.

Herning Fjernvarme:
Udskiftning af stålkerne i 80m høj stålskorsten incl. betonrenovering af skorstenen ind- og udvendigt, samt udv. overfladebehandling.

Kontakt os for yderligere råd, oplysninger, tilbudsgivning m.v.