Montageopgaver

Montageopgaver

Danton A/S udfører alle former for montage-/demontagearbejder i alle højder som f.eks. antennemontage, stålkonstruktioner m.v.

Vi har bl.a. udført følgende opgaver:

  • Hadsundbroen
  • Montage af flytbar vedligeholdelsesplatform under broklappen.
  • Grand Teatret, Vejle
  • Montage af rengøringsplatform i lysgård.
  • Energi Randers, Kraftvarmeværket
  • Udskiftning af facadeplader på højdebeholdere samt div. stålkonstruktioner på skorstene.
  • Sønderjyllands Højspændingsværk
  • Demontering af 300 tons tung “buksestykke” i bund af 180 m høj skorsten (arbejdet foregik over kedler med tryk).
  • Maxit

Kontakt os for yderligere råd, oplysninger, tilbudsgivning m.v.