Overfladebehandling reference

Referencer – Overfladebehandling

Fynsværket

Overfladebehandling af en 235 høj betonskorsten.

Daka, Assentoft ved Randers

Overfladebehandling af en 60m høj skorsten incl. den bærende gitterkonstruktion.

Statoil, Kalundborg

Betonrenovering og efterfølgende overfladebehandling af en 90m høj skorsten.

Verdo, Randers

Overfladebehandling af de øverste ca. 25m af 160m høj betonskorsten.