Nedbrydning af skorstene

Nedbrydning af skorstene

Inden for de sidste 30 år har vi nedbrudt mindst 300 murede skorstene og betonskorstene fra højder på 20 til 125 m, hvilket har givet Danton A/S stor erfaring og ekspertise inden for skorstens nedbrydning.

Vi har udviklet en speciel “nedbrydnings-robot” til betonskorstene, således at vi på en økonomisk og sikker måde kan fjerne en skorsten.

Inden vi påbegynder en nedbrydning, renses skorstenen altid så vidt det er muligt, således at nedbrydnings-materialet i de fleste tilfælde kan bruges som rent opfyld.

Danton A/S har udviklet et specielt stillads, som er så tæt, at der kan arbejdes under stilladset, mens nedbrydningen finder sted, så evt. driftsstop undgåes.

Kontakt os for yderligere oplysninger og priser m.v. på følgende arbejder:

  • Nedbrydning af beton skorsten
  • Nedbrydning af muret skorsten