Nedbrydning af skorstene reference

Nedbrydning af skorstene

Lisbjerg Forbrænding, Affald Varme Aarhus

Danton A/S har som totalentreprenør stået for nedrivning af 100m høj betonskorsten, med en diameter på Ø6,0m, ved biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg.

Før nedbrydning blev der demonteret 3 stk. glasfiberkerner.

Skorstenen blev nedbrudt mens der hele tiden var adgang lige op af skorstenen ligesom skorstenen var tæt  omkranset af bygninger i glas.

Der skete ingen skader.

Danton A/S nedrev de øverste 71 m af skorstenen med en nedbryderrobot ved hamring udefra og de nederste 29 m blev taget fra terræn med en langarmsmaskine, samt opdeling i sektioner ved skæring og nedhejsning.

Amagerværket

nedrivning af 150 m høj betonskorsten incl. El-filterbygning på HOFOR Amagerværket,  og udtagning af Ø5,0 m stålkerne.

Betonskorstenen havde en top/bund-diameter Ø7,1m / Ø17,5m. Da al beton fra skorsten skulle være rent og kunne genanvendes, skulle al maling udvendig på kappen fjernes. Dette blev udført inden nedbrydning af betonkappen med en spulerobot. Det var første gang i verden denne metode blev taget i brug og den viste sig at være meget effektiv.

Vi har designet og fremstillet et stillads, som de eneste i Nordeuropa, som er så tæt at man kan færdes under dette ved arbejde på skorstenen. Ved denne nedbrydningsmetode har man under arbejdet på stilladset hele tiden skorstenskappen som rækværk.

Danton A/S nedrev de øverste 115 m af skorstenen med en nedbryderrobot ved hamring udefra og de nederste 35 m blev taget fra terræn med en langarmsmaskine.

Nordjyllandsværket

Nedbrydning af e 112m høj betonskorsten incl. forudgående demontage af stålkerne.

Til demontage af stålkernen, blev vi i første omgang fravalgt af hovedentreprenøren.

Da 3 skrotningsfirmaer havde brugt det meste af den tid der var til rådighed, og kun havde fået fjernet de øverste 10m af stålkernen, kom vi til.

Og vi overholdt tidsplanen!

Studstrupværket

Nedbrydning af 125m høj betonskorsten – diameter 6,2m / 12,6m, incl. forudgående demontage af stålkerner.

Vi fjernede skorstenen ned til kote 20,0m, hvor diameteren var ø10,0m.

De sidste 20m blev fjernet fra terræn med en langarms gravemaskine.

Øvrige referencer

Kemira Fredericia:  Nedbrydning af 3 betonskorstene fra en højde på 60 – 110 m

med en diameter på Ø4,5 m – Ø6,0 m incl. forudgående udtagning/skrotning af kerner.

TV-byen, Søborg:  Demontering af 60m høj betonskorsten i 6-8 stykker, hver med en vægt fra 60-110 tons.

Midtkraft Aarhus:  Nedbrydning af110 m høj betonskorsten med en diameter på Ø7,5m,

incl. bortskæring af 3 stk. stålkerner.

Leca Denmark:  Nedbrydning af 55m høj betonskorsten.

Equinor Refining:  Nedbrydning af 92m høj betonskorsten.

Kolding gl. Forbrænding:  Nedbrydning af 80m høj betonskorsten, incl. Demontage af kerner.